contact

 

kreet links

Visie

Al vanaf de geboorte heeft ieder mens een natuurlijke behoefte om zichzelf te ontplooien. Hiervoor is wel een veilige en stimulerende leeromgeving van belang. Als kinderen zich gewaardeerd en geborgen voelen en in contacten met anderen geprikkeld worden hun ambities te vervullen, kunnen zij tot ontwikkeling van hun natuurlijke talenten komen.

In de huidige maatschappij kunnen kinderen gemakkelijk bekneld raken. Zo is in de laatste vijftig jaar de aard en hoeveelheid informatie die kinderen bereikt enorm toegenomen. Kinderen kunnen hierin volstrekt de weg kwijt raken. Welke van de vele boodschappen dienen zij serieus te nemen? Ook het levenstempo wordt steeds hoger en de tijd dat een kind onbekommerd kind kan zijn wordt korter. De cognitieve draaglast neemt voor kinderen toe, terwijl de kracht van ouder(s) / verzorger(s) om hun kinderen daarbij te helpen in veel gevallen juist afneemt. Deze toegenomen belastingen leiden ertoe dat kinderen klachten (buikpijn, hoofdpijn, etcetera) gaan vertonen en zich ongepast gaan gedragen.
Allemaal kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben. Het inschakelen van een kinder- & jeugdcoach is laagdrempelig.

Mijn visie is dat een kind, kind mag zijn. En het belangrijk is dat kinderen en jongeren al jong leren om in emotioneel opzicht goed voor zichzelf te zorgen. Zelf leren wat nodig is om lekker in je vel te zitten, controle te krijgen over lichaam en geest en zo in algemene zin zelfvertrouwen op weten te bouwen.
Daarvoor is het nodig dat het kind zich goed voelt en dat het stevig in zijn schoenen staat, want dan kan het kind zelf, vanuit zijn eigen kracht en met zijn eigen kwaliteiten moeilijke situaties aangaan en oplossen.

Problemen horen bij het leven, ook bij een kinderleven.