contact

 

kreet links

Werkwijze

Wanneer u besluit om gebruik te willen maken van mijn ondersteuning als kinder- & jeugdcoach, stuur ik u een intakeformulier toe dat u thuis kunt invullen.

Tijdens het intake gesprek neem ik de antwoorden met u door. Uw kind is hierbij niet aanwezig. Dit omdat uit ervaring blijkt het voor de ouders prettig is om ongenuanceerd te praten over hun gevoelens. Het kan prettig zijn om het intake gesprek bij uw thuis te doen, dat kan in overleg.

Gedurende de sessies ga ik samen met uw kind via spel en creativiteit naar een oplossing die voor hem of haar passend is. Hierbij sluit ik aan bij de belevingswereld van uw kind. Dit doe ik in een veilige, stimulerende en positieve sfeer. Gemiddeld zijn vijf tot tien sessies per hulpvraag voldoende om resultaat te zien.

De sessies duren 60 minuten en vinden in principe plaats in de praktijkruimte. Op deze manier zijn alle materialen en hulpmiddelen binnen handbereik. Mochten er echter redenen zijn om de voorkeur te geven aan een andere locatie, dan is dit bespreekbaar.

Tijdens de sessies maak ik gebruik van verschillende technieken en methoden, onder andere:
Kids’ Skills, Mission Possible, NLP,Ontspanningsoefeningen en visualisaties, Rots en Water (psychofysieke training).
En maak ik gebruik van spel en creatieve vormen, zoals:
Beeldende - en vormgevende technieken (schilderen, tekenen, kleien), Handpoppen, Lichaamsgericht werken.
Dit zijn vooral speelse methoden en oefeningen.

Mocht er vanuit u of mij een behoefte ontstaan voor een (tussentijds) evaluatiegesprek, dan is dit mogelijk.

Coaching is een vorm van communicatie, gericht op het stimuleren van de zelfredzaamheid en gebaseerd op een respectvolle vertrouwensrelatie.
Uw kind beschouw ik als cliënt en daarom is alle informatie die tijdens de sessies wordt gedeeld in principe vertrouwelijk. Omdat vertrouwen tussen uw kind en mij erg belangrijk is, laat ik het aan het kind te beslissen wat wel en niet gedeeld zal worden. Uiteraard mag u hierin van mij een professionele houding verwachten en kunt u erop vertrouwen dat ik u op de hoogte breng van zaken die in het belang van het kind aan u verteld dienen te worden.